استفاده از روغن کنجد میتواند بیماریهای قلبی را کاهش دهد

استفاده از روغن کنجد میتواند بیماریهای قلبی را کاهش دهد

بر اساس يافته‌هاي يك پژوهشگر دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز استفاده از روغن كنجد (ارده) به جاي روغن‌هاي اشباع شده باعث پايين آمدن سطح تري گليسريد و كلسترول بدن و بيماري‌هاي قلبي و عروقي مي‌شود.

دكتر ” احمد فرج زاده شيخ ” دراين خصوص گفت: منشا بيماري‌هاي قلبي و عروقي مواد خوراكي آغشته به چربي مي‌باشند.

وي اضافه كرد: اين مواد چرب سطح تري گليسريد و كلسترول بدن را بالا برده و باعث تجمع چربي‌هاي موجود در خون و چربي‌هاي ذخيره شده مي‌شود.

وي ادامه داد: بعد از مدتي به علت تجمع زياد چربي در خون ،رسوب‌گذاري در رگ‌هاي ايجاد شده كه باعث گرفتگي رگ‌ها و ابتلاي فرد به بيماري‌هاي قلبي و عروقي مي‌شود.

اين استاد دانشگاه بيان داشت: براي ارزيابي تاثير روغن كنجد بر كاهش بيماري‌هاي قلبي و عروقي آزمايشاتي بر روي موش‌هاي صحرايي صورت گرفت كه بر اساس اين آزمايشات تغذيه موش‌ها با روغن كنجد (ارده ) حاوي كنجد بالا باعث كاهش تري گليسيريد و كلسترول كه موثر در ايجاد بيماري‌هاي قلبي و عروقي هستند مي‌شود.

فرج زاده شيخ افزود: از ديگر روغن‌هاي كاهش‌دهنده كلسترول و تري گليسريد روغن آفتاب گردان مي‌باشد.

وي ادامه داد: در صورتي كه استفاده از روغن آفتاب گردان در انسان ترميم داده شود مي‌تواند كاهش كلسترول را در انسان به دنبال داشته باشد.

اين استاد دانشگاه مصرف روغن آفتاب گردان را براي همه افراد به خصوص كساني كه از چربي به صورت روزانه استفاده مي‌كنند و كساني كه داراي كلسترول بالا هستند توصيه مي‌كند.

پیشنهادی