کودک هر چه بیشتر با شیر مادر تغذیه شده باشد خطر بروز بیماری ها کمتر میباشد

کودک هر چه بیشتر با شیر مادر تغذیه شده باشد خطر بروز بیماری ها کمتر میباشد

تغذيه با شير مادر از كودكان در مقابل بيماري عدم تحمل گلوتن يا بيماري سلياك محافظت مي‌كند.

به گزارش پايگاه اينترنتي بي‌بي‌سي نيوز، بررسي بيش از ‪ ۹۰۰‬كودك مبتلا به بيماري سلياك و ‪ ۳۵۰۰‬كودك سالم نشان داد هر چه كودك مدت بيشتري با شير مادر تغذيه شده باشد خطر بروز اين بيماري كمتر است.

با اين حال مشخص نيست اين تاثير حفاظتي دايمي است يا خير. ساير تحقيقات نتايج متناقضي به همراه داشته است.

در انگليس حدود يك درصد افراد به بيماري سلياك مبتلا هستند.

مبتلايان به اين بيماري دچار حساسيت دايمي يا عدم تحمل گلوتن هستند.

اين پروتيين در غلاتي مانند گندم، جو، چاودار يافت مي‌شود.

برخي تحقيقات نشان داده است نوع تغذيه نوزادان و عوامل ژنتيكي در بروز اين بيماري اهميت دارند. گروهي از محققان دانشگاه منچستر در انگليس نقش تغذيه با شير مادر را در بروز عدم تحمل گلوتن بررسي كردند. آنها شش مطالعه را يافتند كه در تمام آنها بين تغذيه با شير مادر و كاهش خطر بروز اين بيماري ارتباطي را نشان مي‌داد.

كودكاني كه وقتي براي اولين غذاهاي حاوي گلوتن مصرف مي‌كنند بطور مرتب با شير مادر تغذيه شده‌اند ‪ ۵۲‬درصد كمتر از كودكاني كه شير مادر نخورده‌اند به اين بيماري مبتلا شدند.

احتمالا تغذيه با شير مادر از بروز عفونتهاي روده و معده‌اي در نوزادان پيشگيري مي‌كند. اين گونه عفونتها در نوزادان مي‌تواند جدار داخلي روده را ضعيف كند در نتيجه گلوتن بيشتر از حد طبيعي به داخل روده نفوذ مي‌نمايد.

شير مادر حاوي سلولهاي ايمني خاصي است كه در برابر عدم تحمل گلوتن مصونيت ايجاد مي‌كند.

سازمان جهاني بهداشت به مادران توصيه كرده است نوزادان خود را تا شش ماهگي با شير خود تغذيه كنند.

پیشنهادی