با خوردن ماهی مغز خود را جوانتر نگه دارید

با خوردن ماهی مغز خود را جوانتر نگه دارید

سالمنداني كه دستكم هفته‌اي يك وعده ماهي مي‌خورند عملكرد ذهني آنها نظير افرادي است كه سه سال از آنها جوانترند. سالمنداني كه هفته‌اي دو وعده ماهي مي‌خورند مغز آنها چهار سال جوانتر مي‌شود.

دكتر مارتا كلر موريس از مركز پزشكي دانشگاه راش در شيكاگو و نويسنده اين تحقيق مي‌گويد ماهي به حفظ سلامتي مغز كمك مي‌كند.

غذاهاي دريايي سرشار از اسيدهاي امگا-‪ ۳‬هستند. يكي از اين اسيدها يعني (‪ docosahexaenoic acid (DHA‬براي رشد مغز در اوان زندگي ضروري است.

تحقيقات جديد نشان داده است اين اسيد براي سالمندان نيز مفيد است.

به نظر مي‌رسد وجود اين اسيد براي عملكرد مغز مهم باشد.

در مطالعه جديد محققان ‪ ۳‬هزار و ‪ ۷۱۸‬فرد بالاي ‪ ۶۵‬سال را به مدت شش سال مورد بررسي قرار دادند. در اين مدت با اين افراد سه نوبت در خانه‌هايشان مصاحبه شد.

محققان دريافتند افرادي كه هفته‌اي يك وعده ماهي مي‌خورند روند كاهش عملكرد قواي ذهني آنها ‪ ۱۰‬درصد كندتر مي‌شود كه معادل سه سال جوانتر شدن است. مصرف دو وعده ماهي در هفته اين روند را ‪ ۱۳‬درصد كاهش داد.

محققان در بررسي جداگانه مصرف اسيد چرب امگا-‪ ۳‬بر عملكرد اداركي تاثيري را مشاهده نكردند.

اين محققان مطالعه ديگري براي بررسي تاثير اين ريزمغذي‌ها بر عملكرد ذهني انجام دادند.

اين يافته‌ها بيانگر آن است كه ماهي به خاطر داشتن اسيدهاي چرب از مغز محافظت مي‌كند.

پیشنهادی