فواید (خنده) برای سلامت قلب

فواید (خنده) برای سلامت قلب

تحقيقات نشان مي‌دهد تماشاي يك فيلم كمدي جريان خون را به قلب افزايش مي‌دهد، درحالي كه ديدن يك فيلم غم‌انگيز موجب كاهش جريان خون به قلب مي‌شود.

پژوهشگران دانشگاه مريلند قسمتهاي ‪ ۱۵‬تا ‪ ۳۰‬دقيقه‌اي فيلمهاي كمدي و جدي را براي ‪ ۲۰‬جوان پخش كردند و دستكم ‪ ۴۸‬ساعت بين تماشاي فيلم‌ها فاصله گذاشتند
محققان با سونوگرافي جريان خون در سرخرگ بازويي را كه بين كتف و آرنج جريان دارد در خوكهاي آزمايشگاهي اندازه‌گيري كردند.

جريان خون در ‪ ۱۴‬تن از ‪ ۲۰‬داوطلب به هنگام تماشاي صحنه‌هايي از فيلم نجات سرباز رايان كاهش نشان داد. اما در ‪ ۱۹‬تن از ‪ ۲۰‬جوان به هنگام تماشاي قسمتهاي خنده‌دار يك فيلم ديگر افزايش نشان داد.

تفاوت بين اين دو وضعيت جريان خون ‪ ۵۰‬درصد بود.

تاثير تماشاي فيلم غم انگيز بر جريان خون قلب همانند انجام حساب ذهني بود.

اما تماشاي يك فيلم كمدي تاثيري همانند ورزش ايروبيك يا مصرف داروهاي پايين آورنده كلسترول خون داشت.

افسردگي، اضطراب، عصبانيت و خصومت باعث ايجاد اختلال در مسيرهاي اكسيد نيتريك كه به اتساع عروق خوني كمك مي‌كند مي‌شود.

خنده باعث مي‌شود برخي هورمون‌ها تاثير متضادي داشته باشند.

احساسات مثبت مانند خنده از روي خوشي و شادماني تاثير مفيدي بر سلولهاي آندوتليوم كه ديواره رگهاي خوني را مي‌پوشاند دارد.

پیشنهادی