آموزش گل نمدی برای تزیین

آموزش گل نمدی برای تزیین

برای ساخت گل رز نمدی سه رنگ متفاوت انتخاب کنید. می توانید به جای رنگ صورتی از رنگ های آبی، زرد و قرمز استفاده کنید.

مطابق شکل برگ ها و گلبرگ ها را ببرید.

دور یک مداد پارچه نمدی سبز رنگ را بپیچید.
گلبرگ ها را مطابق شکل روی شاخه بچسبانید.
برگ ها را روی هم بگذارید و بدوزید.

 شماره ۲
در ساخت این نوع گل نمدی، نیازی به چسب ندارید. برای ساخت گل نمدی از دو رنگ پارچه متفاوت استفاده کنید. پارچه های نمدی را به صورت دایره دایره در دو سایز بزرگ و کوچک ببرید. مطابق شکل پنج با نخ و سوزن، گلبرگ ها را به هم وصل کنید.

فقط کافی است که نخ را بکشید تا گلبرگ ها جمع شوند. اگر سنجاق یا گیره ی ساده ای در دسترس دارید می توانید این گل ها نمدی زیبا را روی آن ها بچسبانید.

شماره ۳
مطابق الگو پارچه ها را ببرید.

برای ساقه نیاز به پنبه یا پشم شیشه دارید که توپک آن را پر کنید.

مطابق تصاویر گلدان نمدی زیبایی را بسازید.

 شماره ۴
ساخت این نوع گل نمدی بسیار ساده است. شما فقط به یک نوع پارچه نمد نیاز دارید. مطابق تصویر گلبرگ ها را ببرید و با نخ و سوزن به هم وصل کنید.

آموزش ساخت گل های نمدی شماره ۵
قطعه مستطیل شکلی را ببرید.
دو طول مستطیل را کنار هم قرار دهید.
با چسب دو لبه را بچسبانید. ( مراقب باشید که تمام پارچه را به هم نچسبانید.)
با قیچی مطابق تصویر ۱، برش ایجاد کنید.
مطابق تصویر ۲، پارچه برش زده را رول کنید.

آموزش ساخت گل های نمدی شماره ۶
برای ساخت این گل نمدی کافی است طرح ۸ دالبر را روی پارچه نمد در بیاورید.

طرح ها را قیچی کنید و مطابق شکل یک تا کنید.

۴ عدد از طرح دالبری نیاز دارید.

مطابق شکل، یکی زیر یکی رو قرار دهید.

با وصل کردن ناحیه سوزن ته گردها، گل نمدی شما آماده است.

برای تزیین وسط گل، از دکمه های رنگی استفاده کنید.

 

پیشنهادی

نظرات شما