دانلود رمان دروغ دو نفره PDF با لینک مستقیم

دانلود رایگان رمان دروغ دو نفره PDF و APK اندروید با لینک مستقیم

بدون سانسور قابل اجرا بر روی موبایل و کامپیوترنویسنده رمان.پری عاشق

چکیده ای از رمان.

جوون چه خوشکلی تو لامصب ..بیا بالا در خدمت باشیم

نگاه دقیقی به چهرش انداختم

معلوم بود از اون دسته پسرای خوش گذرونه که خرجیش از جیب باباش میاد..

پوست نرم و براق دستاش و
ناخن های بلند و تمیز ک مثل دخترا بود
نشون میداد تا حالا دست به سیاه و سفید نزده و فقط دنبال خوش گذرونی بوده

با صداش نگاه از صورت شش تیغ و صافش گرفتم_پسند کردی عزیزم؟؟

پوزخندی زدم_بله..چجووورم..
خودم کمی به سمت پنجره خم کردم
که چنگی به یقه ام زد و منو بیشتر به جلو کشید
به سختی خودم کنترل کردم تا با سر نرم تو شیشه
دستش از روی لباس روی سینه ام کشید
و اووم کش داری گفت
_سایزت عالیه…
لبخند چندشی زد_پس بپر بالا امشب در خدمتتون باشیم بانو..

خودم عقب کشیدم
که دستش از دور یقم باز شد
نامحسوس

نگاهی به نیلا که چندمتر اونطرف تر توی ماشین نشسته بود انداختم
که سری تکون داد

چشمکی زدم و سوار ماشین شدم

نگاهم به شهر تاریک و شلوغ افتاد
و ادمایی هرکس واسه کاری میدوید

و دختری از تو ماشین کناری با اخم زل زده بود به ماشین ما

با نشستن دستی روی ران پام
ترسیده شش متر بالا پریدم
_هین..
پسر_جوون عزیزم..توفکری؟

پیشنهادی

نظرات شما