دانلود رمان رویای خیس چشمات PDF با لینک مستقیم

دانلود رایگان رمان رویای خیس چشمات PDF و APK اندروید با لینک مستقیم

بدون سانسور قابل اجرا بر روی موبایل و کامپیوترنویسنده رمان.الناز محمدی

چکیده ای از رمان.

– دلم یک واشقانه گرم تر می خواد، اما ترجیح میدم اولین خاطره مشترک تو خلوتمون باشه وزیزم!
و نگاه براقش در پی چشم های کهربایی دخترک چرخید، ولی جز چشم هایی پایین افتاده نصتتیبش نشتتد. آن را هم به حستتاب شتترم رها گذاشتتت. بی آن که بداند غوغای درون او از جای دیگر است.

پیشنهادی