کنترل قند خون تنها به یک هورمون

کنترل قند خون تنها به یک هورمون

تازه‌ترين تحقيقات نشان مي‌دهد بالا بودن هورمون آديپونكتين
(‪ (adiponectin‬در زنان مبتلا به ديابت به كنترل قند خون آنها كمك مي‌كند.

‬علاوه برآن بالا بودن كلسترول خوب يا اچ دي ال(‪ (HDL‬و كاهش فرآيند التهاب در بدن با افزايش ميزان آديپونكتين همراه است.

در نتيجه بالا بودن سطح اين هورمون در بدن به كاهش خطر سكته و بيماري قلبي كمك مي‌كند.

آديپونكتين هورموني پروتييني است كه سلول‌هاي چربي توليد مي‌كنند.

اين هورمون سوخت و ساز چربي و قند را در بدن تنظيم مي‌كند، و به دليل نقش ضد التهابي از ايجاد فرايندهاي التهابي در ديواره عروق پيشگيري مي‌كند.

به اين ترتيب هورمون آديپونكتين با كاهش چربي بد خون، كاهش فرآيندهاي التهابي و كنترل قند خون در پيشگيري از بيماري‌هاي قلبي و سكته مغزي نقش تعيين‌كننده دارد.

پايين بودن ميزان آديپونكتين باعث تجمع رسوبات در عروق يا تصلب شرايين مي‌شود.

دانشمندان دانشكده پزشكي دانشگاه هاروارد در بوستون ارتباط بين سطح اين هورمون در بدن و قند خون، كلسترول و فرآيندهاي التهابي را در ‪۹۲۵‬ زن مبتلا به ديابت بررسي كردند.

ورزش و افزايش چربي خوب خون يا ‪ HDL‬ميزان اين هورمون را در خون افزايش مي‌دهد. بر عكس افزيش وزن ، افزايش چربي‌هاي بد خون و افزايش پروتيين‌هاي التهابي در خون ميزان اين هورمون را در بدن كاهش مي‌دهد.

به نظر مي‌رسد آديپونكتين تاثير مستقيمي بر پيشگيري از ابتلا به تصلب شرائين دارد.

پیشنهادی