نزدیک شدن آنفولانزای مرغی به مرز ایران

نزدیک شدن آنفولانزای مرغی به مرز ایران

شيوع آنفولانزاي مرغي در دو كشور روسيه و قزاقستان و همچنين شروع فضل مهاجرت پرندگان از اين دو كشور به تالاب هاي گيلان ، مازندران و گلستان احتمال شيوع اين بيماري را در كشور ايران بشدت افزايش داده است . در حال حاضر واردات طيور و خوراك طيور از اين دو كشور به ايران ممنوع شده است ، اما نكته مهم آن است كه مهاجرت پرندگان در كنترل دولت ها نيست به همين دليل احتمال شيوع آنفولانزاي مرغي در استان هاي گيلان ، مازندران و گلستان وجود دارد .

پیشنهادی