۳۵ تا ۴۵ درصد کودکان و نوجوانان با کوتاهی قد مواجه هستند

۳۵ تا ۴۵ درصد کودکان و نوجوانان با کوتاهی قد مواجه هستند

مينا کريمي کارشناس تغذيه در اين باره گفت: عمده‌ترين علت بروز کوتاهي قد در کشور، رژيم غذايي نامناسب به ويژه کمبود عنصر« روي» تشخيص داده شده است.

وي افرود: با توجه به اين که عنصر روي بر عملکرد غده تيروئيد اثر گذارده و منجر به ترشح هورمون رشد مي‌شود، در نتيجه يکي از نشانه‌هاي کاهش ترشح هورمون رشد در افراد کمبود اين عنصر در بدن است.

کريمي مصرف نان را بهترين تامين کننده عنصر« روي» مورد نياز بدن دانست و اظهار كرد: در تهيه بعضي از نانها به دليل مصرف جوش شيرين، اين عنصر از بين مي‌رود که به افراد توصيه مي‌شود از نان‌هاي سنتي بدون جوش شيرين استفاده کنند.

وي در ادامه تصريح کرد: با افزايش مصرف مواد غذايي با منشاء دريايي همچون ماهي، ميگو و مواد لبني که سرشار از عنصر روي هستند، نيز مي‌توان نياز بدن به اين عنصر را تامين کرد.

گفتني است: عنصر روي همچنين موجب تقويت سيستم ايمني بدن به ويژه در کودکان مي‌شود.

پیشنهادی