سکته مغزی خطر بروز صرع را افزایش می دهد

سکته مغزی خطر بروز صرع را افزایش می دهد

احتمال وقوع حملات صرع پس از سكته مغزي افزايش مي‌يابد.

محققان نروژي بر اين باورند سكته مغزي زمينه ساز تشنج است.

‬شدت سكته مغزي يكي از شاخص‌هاي آماري مهم در تعيين ميزان بروز تشنج پس از سكته است.

دكتر مورتون آي لوسيوس تاكيد كرد بايد به خطر تشنج در بيماراني كه سكته مغزي مي‌كنند آگاه بود. استفاده از داروهاي ضد تشنج در پيشگيري از تشنج در اين بيماران توصيه مي‌شود.

در مطالعه بلند مدتي كه محققان مركز ملي صرع انجام دادند ‪ ۴۸۴‬بيمار سكته كرده بررسي شدند.

‪ ۲/۵‬درصد اين افراد طي يك سال و ‪ ۳/۱‬درصد آنها طي ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬سال پس از سكته حملات تشنج را تجربه كردند.

سكته باعث اختلال در خون رساني به بخش‌هاي مختلف مغز مي‌شود. تشنج پس از سكته به دو نوبت و يا بيشتر حمله تشنج گفته مي‌شود كه بدون تحريك با فاصله زماني دستكم يك هفته بعد از سكته اتفاق مي‌افتد.

نوع درمان سكته، سن بيمار در زمان سكته مغزي ، ناحيه‌اي از مغز كه آسيب مي‌بيند، تاثيري در وقوع و يا عدم وقوع حمله تشنج ندارد.

هرچه شدت سكته بيشتر باشد خطر ابتلا به صرع هم بيشتر است. در سكته‌هاي شديد خطر تشنج تا ‪ ۵‬برابر افزايش مي‌يابد.

براي بررسي تاثير درمان‌هاي جديد بر احتمال وقوع تشنج در بيماران سكته كرده مطالعات بيشتري بايد انجام شود.

در روش جديد درماني سكته مغزي از داروهايي استفاده مي‌شود كه لخته خون را مي‌شكنند.

پیشنهادی