این چند ترکیب موجود در ادویه ها خواص ضد سرطانی دارند

این چند ترکیب موجود در ادویه ها خواص ضد سرطانی دارند

نتيجه مطالعه چند تن‎‎ از پژوهـشگران دانگـاه‎ عـلـوم‎ پزشكـي‎‎ شهيد بهشتي حاکـيسـت‎ رژيمـهـاي‎ غذايي‎‎ غني درادويـه‎‎‎‎ به همراه مصرف‎ ميوه و سبزي‎‎‎ عاملي‎ محافـظت‎ كننده‎ براي پيشگيري از بروز سرطان‎ است‎. برپايه‎‎ نتيجه اين‎ تحقيق‎ مـواد مـوجـود در برخي‎ انواع ادويه‎‎ها مانند زيره, زعفـران‎, دارچين‎‎,زنجفيل‎, زردچوبه‎‎ و گشنيز به عنوان محافظت‎ كننده‎ هاي‎ شيميايي‎ در برابر سرطان‎ موثرند. به‎‎‎ گفته اين‎‎‎ محققان ميزان مصرف‎ ادويه هـا در رژيم‎ غذايي‎ روزانه‎ بايد بين‎ ۲۰ تـا ۲۵ گرم‎ باشد.

پیشنهادی