زنان خانه دار و کارگران بیشترین مبتلایان به وبا هستند

زنان خانه دار و کارگران بیشترین مبتلایان به وبا هستند

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت:از مجموع ۱۱۱۸ نفري كه در كشور به وبا مبتلا شدند بيشترين آمار متعلق به زنان خانه دار و كارگران است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، محمد هادي ناصح صبح امروز در آخرين جلسه فوق العاده كارگروه بهداشت استان تهران ضمن ارائه آخرين گزارش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ايران، تهران و شهيد بهشتي به طور جداگانه، تصريح كرد:۱۰۹۲ نفر از مبتلايان ايراني و ۲۶ نفر نيز غير ايراني بوده‌اند كه ۱۱۰۷ نفر بهبود يافتند و تنها ۱۱ مورد از كل مبتلايان فوت كردند.
وي با اشاره به تقديرنامه سازمان بهداشت جهاني به خاطر اقدامات موثر در كنترل و پيشگيري وبا در كشور، افزود:آذربايجان شرقي، بيرجند، بجنورد، جهرم، خوزستان، رفسنجان، شيراز، فسا، كهكيلويه و بويراحمد استان‌هايي بودند كه اين بيماري در آنها شيوع پيدا نكرد.
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تهران بيشترين آمار ابتلا را متعلق به استان‌هاي تهران، همدان، قم و گلستان عنوان كرد و درخصوص علت اصلي بروز اين بيماري گفت:هر چند در مقطع زماني عامل انتقال اين بيماري سبزيجات اعلام شد اما بر اساس اظهارات سازمان بهداشت جهاني، منبع خاصي براي بروز اين بيماري تا كنون مشخص نشده است.

پیشنهادی