پژوهشگران ایتالیایی و انگلیسی فهمیده اند که موسیقی بر قلب آرامش می بخشد

پژوهشگران ایتالیایی و انگلیسی فهمیده اند که موسیقی بر قلب آرامش می بخشد

 تند يا ملايم بودن موسيقي و نه سبك آن بر جريان خون و ضربان قلب تاثير دارد.

در اين مطالعه، تنفس و جريان گردش خون ‪ ۲۴‬زن و مرد در حالي كه به قطعات منتخبي از چندين نوع موسيقي گوش مي‌دادند بررسي شد.

موسيقي با آهنگ تند و پيچيده ضربان قلب و تعداد تنفس شركت‌كنندگان را افزايش مي‌داد. به عبارتي سرعت آهنگ موسيقي و نه سبك آن در احساس تنش يا آرامش شخص تاثير گذار است.

براي مثال موسيقي تند چه كلاسيك باشد چه تكنو، تاثير مشابهي بر بدن دارند. هرچه موسيقي تندتر باشد ميزان برانگيختگي فيزيولوژيك ناشي از شنيدن آن بيشتر است.

موسيقي‌هاي آرام و آرامش بخش تاثير عكس دارد.

نوعي موسيقي سنتي هندي موسوم به راگا ضربان قلب را به طور چشمگيري كم مي‌كند.

شنيدن موسيقي‌هاي آرام با آهنگ ملايم تاثير آرامش بخشي بر بدن دارد.

مي‌توان از تاثير موسيقي براي تنظيم ضربان قلب و تعداد تنفس شخص در درمان بيماري‌هاي قلبي عروقي و بيماراني كه سكته مغزي كرده‌اند بهره برد.

ساير تحقيقات نشان مي‌دهد موسيقي تاثير مثبت فراواني بر بدن دارد. از كاهش تنش ها، افزايش قابليت‌هاي ورزشي، بهبود حركت در بيماران مبتلا به آسيب‌هاي حركتي عصبي گرفته تا افزايش توليد شير در گله گاوها.

پیشنهادی