اکثر مردم آمریکا مخالف سقط جنین هستند

اکثر مردم آمریکا مخالف سقط جنین هستند

سلسله نظرسنجي‌هايي كه طي دوسال اخير در آمريكا صورت گرفته است، نشان مي‌دهد اكثر مردم اين كشور مخالف سقط جنين هستند.

به گزارش خبرگزاري كاتوليك موسوم به سي‌ان‌اي با اعلام اين مطلب افزود براساس اين نظرسنجي‌ها اكثر مردم ايالات متحده خود را طرفدار حيات دانسته و از محدوديت‌هاي اعمال شده بر سقط جنين اختياري حمايت مي‌كنند.
بر پايه همين گزارش، نيمي از ساكنان ايالات متحده اعتقاد دارند كه سقط جنين به لحاظ اخلاقي كاري اشتباه است.
يكي از اين نظرسنجي‌ها توسط موسسه بين‌المللي تحقيقات ارتباطات و در ماه مه گذشته صورت گرفته است كه نشان مي‌دهد ۵۲ درصد از مردم آمريكا مخالف سقط جنين و تنها ۳۶ درصد آنان با اين كار موافقند.
در برخي از اين سلسله نظرسنجي‌ها ميزان مخالفان سقط جنين در ايالات متحده تا ۶۲ درصد نيز رسيده است. همين گزارش حاكي است از ۳۲ سال قبل تا كنون در آمريكا ۴۳ ميليون مورد سقط جنين صورت گرفته است.

پیشنهادی