با هر ۱۰۰ مراجعه به بیمارستان ۳ نفر به زیر خط سقوط می کنند

با هر ۱۰۰ مراجعه به بیمارستان ۳ نفر به زیر خط سقوط می کنند

مديركل دفتر سلامت و رفاه اجتماعي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گفت: اگر سلامت و آموزش در بخش بهداشت و درمان را تحقق بخشيم به هدف اصلي دولت يعني عدالت رسيده‌ايم.

دكتر يارمند با اظهار اين كه سلامت و آموزش در برنامه چهارم توسعه از تكاليف وزارت بهداشت شمرده شده است، ادامه داد: هم اكنون از هر ۱۰۰ نفر كه به بيمارستان مراجعه مي‌كنند ۳ نفر با پرداخت هزينه گزاف بيمارستان به زير خط فقر سقوط مي‌كنند كه با برنامه‌هاي در نظر گرفته شده اين رقم بايد به يك نفر برسد.

وي افزود: بايد مشاركت عادلانه مردم در هزينه‌هاي سلامت محقق شود به طوري كه افراد ثروتمند هزينه بيشتر و افراد فقيرتر هزينه كمتري براي درمان بپردازند.

يارمند به طرح خودگرداني بيمارستانها اشاره كرد و به ايسنا گفت:‌ وقتي تعرفه پزشكان ۵/۱۷ درصد رشد داشته، از بيمارستانها توقع داريم كه پول بيشتري از مردم نگيرند ضمن اينكه طبق قانون دولت موظف است حقوق پرسنل بيمارستانها را بدهد و باقي درآمد بيمارستانها بستگي به عملكرد آنها دارد.

وي ارزيابي طرح خودگرداني بيمارستانها را زود دانست و اظهار كرد: هرچند بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اين طرح باعث پويايي بيمارستانها شده است اما بايد بپذيريم كه هنوز در اين برنامه با چالشهايي روبرو هستيم.

يارمند در پايان پيشرفت زمينه‌سازي هاي لازم براي اجراي بيمه روستايي را يادآور شد و خاطرنشان كرد:‌ ‌در اين زمينه تا كنون ۴۰ درصد پيشرفت داشته‌ايم اما مراحل اجرايي طرح هنوز شروع نشده است.

پیشنهادی