محققان به راز نحوه جذب آهن در روده ها فهمیدند

محققان به راز نحوه جذب آهن در روده ها فهمیدند

دانشمندان با كشف نحوه جذب آهن گوشت در روده راه را براي تهيه درمان جديدي براي كم خوني ناشي از فقر آهن هموارتر كردند.

به گزارش پايگ‌اه اينترنتي بي‌بي‌سي نيوز، پژوهشگران كينگ كالج لندن پروتيين مهمي را يافتند كه اين فرايند را در موش كنترل مي‌كند.

جهش در اين پروتيين مي‌تواند بر توانايي جذب آهن تاثير بگذارد.

فقر آهن كه باعث خستگي مي‌شود شايعترين مشكل تغذيه‌اي در جهان است.

در انگليس ‪ ۲۰‬درصد زنان دچار كم خوني هستند.

اين كشف راه را براي تهيه درمانهاي جديدي براي اين بيماري هموار خواهد كرد.

آهن از دو منبع گياهي (آهن غيرآلي) يا بافت حيواني (آهن خوني) بدست مي‌آيد. جذب آهن حاصل از بافت حيواني پنج برابر آهن گياهي است. به همين خاطر مصرف گوشت قرمز براي پيشگيري از كم خوني توصيه مي‌شود.

تاكنون نحوه جذب آهن در روده مشخص نبود. محققان با مطالعه موشهاي مبتلا به كم خوني پروتيين ‪ HCP1‬را كشف كردند.

محققان دريافتند اين پروتيين در بخش اول روده يعني اثني عشر فعال است. اين پروتيين در واكنش به تغييرات ذخاير آهن بدن در ديواره روده تغيير مكان مي‌دهد تا سلولها بتوانند مقدار آهن كمتر يا بيشتري را جذب كنند.

در حال حاضر براي زنان باردار مبتلا به كم خوني مكملهاي آهن غيرآلي تجويز مي‌شود. اما اين آهن به خوبي جذب و تحمل نمي‌شود.

با كشف اين پروتيين مي‌توان داروهاي تركيبي آهن تهيه كرد كه راحتتر جذب مي‌شوند. اين كشف نويدبخش درماني براي اختلال ژنتيكي ‪haemochromatosis‬ خواهد بود كه باعث جذب بيش از حد آهن غذا مي‌شود.

اين آهن در اندامهاي مختلف بدن بويژه كبد رسوب مي‌كند و به آسيب شديد بافتي مي‌انجامد.

جهش در پروتيين ‪ HCP1‬بر توانايي بدن در جذب آهن تاثير مي‌گذارد و علت بالقوه بيماريهايي مانند ‪ haemochromatosis‬است.

پیشنهادی