خبری خوب برای افرادی که به ماده گلوتن در گندم حساسیت دارند

خبری خوب برای افرادی که به ماده گلوتن در گندم حساسیت دارند

يك گروه از محققان هلندي با انجام آزمايشهايي نشان داده‌اند كه دو نوع از انواع گلوتن موجود در گندم داراي خاصيت سمي و حساسيت آور در مورد برخي از افراد است.

بررسي اخير كه به تكميل يك روش شناسايي منجر شده اين اميدواري را بوجود آورده كه بتوان با شيوه‌هاي ژنتيكي گندم‌هايي توليد كرد كه فاقد اين دو نوع گلوتن خطرآفرين باشند و به اين ترتيب همه افراد بتوانند از آنها استفاده كنند.

گلوتن پروتئيني چسبناك و كشايند در گندم و آرد گندم است كه در برخي از افراد كه به بيماري معده (كولياك ‪ (Coeliac‬مبتلا هستند ايجاد حالت التهاب شكم مي‌كند.

محققان هلندي مركز پزشكي دانشگاه ليدن به سرپرستي فريتس كونينگ دو نوع آزمايش غربالگري را براي شناسايي گندم هاي حاوي گلوتن هاي مختلف تكميل كرده اند.

اين پژوهشگران ‪ ۱۶‬نوع (واريته) مختلف گندم را كه غالب بذر هاي تجاري گندم از آنها توليد مي‌شود از حيث ميزان تاثيري كه بر روي سلولهاي سفيد خون بيماران مبتلا به ناراحتي معده بر جاي مي‌گذارد مورد آزمايش قرار دادند.

اين پژوهشگران همچنين از پاد تن‌ها براي شناسايي ‪ ۴‬نوع از سمي‌ترين نمونه هاي گلوتن استفاده كردند.

در اين تحقيقات مشاهده شد كه از ميان اين ‪ ۱۶‬نوع گندم، دو نوع داراي كمترين ميزان گلوتن سمي هستند. به اين ترتيب كساني كه داراي ناراحتي معده هستند و نمي‌توانند از گندم استفاده كنند در صورتي كه آرد مورد استفاده آنان از اين دو نوع گندم تهيه شده باشد، خواهند توانست در رژيم غذايي خود گندم را نيز بگنجانند بدون آنكه دچار عوارض ناراحت‌كننده حساسيت به گلوتن شوند.

در كشور هاي غربي از هر ‪ ۲۰۰‬نفر يك نفر به بيماري كولياك مبتلاست و به اين ترتيب اين نوع حساسيت در برابر مواد غذايي رايج‌ترين حساسيت در مغرب زمين به شمار مي‌آيد.

افراد مبتلا به اين بيماري در صورت مصرف مواد غذايي حاوي گلوتن از جمله گندم به اسهال، درد معده و كند شدن رشد مبتلا مي‌شوند. اين قبيل افراد بايد به جاي گندم از مواد غذايي حاوي جو استفاده كنند.

پیشنهادی