کشف ارتباط ویروس ایدز بین انسان و گربه

کشف ارتباط ویروس ایدز بین انسان و گربه

محققان دانشگاه فلوريدا از كشف ارتباط بين ويروس ايدز انساني و نوع حيواني آن در گربه سانان خبر دادند.

‬جانت ياماموتو استاد دانشكده دامپزشكي دانشگاه فلوريدا دريافت گربه‌هايي كه عليه گونه آزمايشگاهي ويروس ايدز انساني واكسن دريافت كرده‌اند به خوبي در برابر نوع حيواني اين ويروس مقاوم مي‌شوند.

اين يافته كه گربه‌هاي مبتلا به ويروس ايدز از نوع حيواني موسوم به ‪ FIV‬با تزريق واكسن تهيه شده عليه نوع انساني اين ويروس درمان مي‌شوند بسيار شگفت انگيز است.

به نظر مي‌رسد بين اين دو ويروس شباهت‌هايي وجود دارد. اين شباهت ها مي‌تواند در زمينه توليد واكسن انساني ايدز راهگشا باشد.

نتايج اين مطالعه در نشريه “‪ “AIDS‬به چاپ رسيده است .

پیشنهادی