درصدی از کارمندان آفریقای جنوبی مبتلا به ایدز هستند

درصدی از کارمندان آفریقای جنوبی مبتلا به ایدز هستند

ميزان شيوع بيماري ايدز در ميان كارمندان در كشور آفريقاي جنوبي به سطح خطرناكي رسيده است.

به گزارش پايگاه خبري بيزينس دي، ميزان شيوع بيماري ايدزدر ميان كارمندان آفريقاي جنوبي امسال به حدود ۲۰ درصد رسيده است كه نسبت به سال ۲۰۰۳ بيش از چهار درصد افزايش نشان مي دهد.
براساس اين گزارش، مطالعه برروي ۱۰۰ شركت آفريقاي جنوبي معلوم كرد كه اكثر شركتها از تعداد افراد كارمندي كه HIV مثبت دارند بي خبرند و تنها ۲۵ شركت براي جلوگيري ازاين بيماري اقداماتي انجام داده است.
اين گزارش مي افزايد تعداد موارد جديد از بيماري HIV نسبت به دو سال گذشته رو به افزايش است. در سالهاي گذشته شركتها آگاهي بيشتري نسبت به خطر شيوع اين بيماري درمحل كارشان داشتند درحاليكه هم اكنون ۷۱ درصد از اين شركتها به دنبال راهبردي براي جلوگيري از تاثيرات همه گيري اين بيماري هستند.

پیشنهادی