کشیدن سیگار یکی از دلایل ناباروری مردان است

کشیدن سیگار یکی از دلایل ناباروری مردان است

بررسي هاي محققان انگليسي نشان مي دهد سيگار كشيدن مردان بر نابارور شدن آنان، تاثير زيادي دارد.

به گزارش مركز پزشكي اتحاديه نورويچ انگلستان، دو و نيم ميليون نفر از مردان انگليسي مشكلات ناباروري دارند كه اين تعداد ۹ درصد جمعيت مردان اين كشور را تشكيل مي دهد.
بر اساس اين گزارش، بررسي هاي محققان نشان مي دهد سيگار كشيدن يكي از عوامل موثر در ناباروري مردان است.
بسياري از پزشكان بر اين باورند كه سيگار كشيدن مي تواند يكي ازعوامل ناباروري مردان باشد.
با بررسي هاي انجام شده طي ۳۰ سال گذشته حدود ۵۰ درصد از مردان انگليسي، سيگاري بوده اند، كه به گفته محققان اين امر مي تواند از مهمترين علل شيوع ناباروري ميان آنان باشد.
با اين وجود محققان بر اين باورند كه به جز سيگار عوامل ديگري همچون نوشيدن مشروبات الكلي نيز بر نابارور شدن مردان تاثير مي گذارد.
پزشكان همچنين معتقدند علاوه بر نوشيدن مشروبات الكلي، عوامل تنش زا نيز مي توانند ناباروري را در مردان افزايش دهند.
اين گزارش مي افزايد اكثرمردان انگليسي مشكلات ناباروري را مختص زنان مي دانند در حاليكه از اين امر غافلند كه يك سوم ازمشكلات مربوط به مردان مي باشد.

پیشنهادی