تحقیقات نشان میدهد که مردان میتوانند راحت تر از زنان وزن کم کنند

رژیم شیر

تحقیقات نشان میدهد که مردان میتوانند راحت تر از زنان وزن کم کنند

تحقيقاتي كه توسط يك مركز خصوصي كاهش وزن،”اسليمينگ ورلد”،انجام شده و نتايج آن در يك نشريه تغذيه ورژيم غذايي (‪ (and Dietetics journal of Human Nutrition‬چاپ شده است نشان مي دهد، ‪ ۹۱‬درصد مرداني كه در اين مطالعه شركت كردند ظرف ‪ ۱۲‬هفته ‪ ۵‬درصد وزن كم كردند.

در مطالعه قبلي كه توسط اين گروه انجام شد، تنها ‪ ۵۳‬درصد از زن‌ها در مدت مشابه اينقدر وزن كم كرده بودند.

داده‌ها همچنين نشان داد كه پس از ‪ ۱۲‬هفته، ميانگين كاهش وزن براي زن ها ‪ ۱۵‬پوند و براي مردها ‪ ۲۳/۵‬پوند بود. هر پوند تقريبا ‪ ۴۵۴‬گرم است.

درحال حاضر تعداد مرداني كه در بريتانيا اضافه وزن دارند (‪ ۶۶‬درصد) از زن‌ها (‪ ۵۷‬درصد) بيشتر است.

گروه “اسليمينگ ورلد” كه يك موسسه كمك به كاهش وزن است در اين مطالعه ميزان شركت ‪ ۱۲۵‬عضو مرد در جلسات كاهش وزن و تغيير وزن آنها را زير نظر گرفت.

از ميان كساني كه ‪ ۱۲‬هفته بود به عضويت درآمده بودند ‪ ۹۱‬درصد به ميزان ‪ ۵‬درصد وزن كردند.

در ميان كساني كه حداقل ‪ ۲۴‬هفته از عضويت آنها مي‌گذشت،‪ ۶۹‬درصد به اندازه ‪ ۱۰‬درصد وزن كم كردند و ‪ ۳۱‬درصد بقيه به كاهش وزني ‪ ۵‬درصدي نائل آمدند.

دكتر ژاكي لاوين، متخصص تغذيه در اين موسسه، گفت كه چند دليل بالقوه مي تواند براي اين موضوع كه چرا مردها در كاهش وزن موفق تر هستند وجود داشته باشد.

يك دليل كليدي اين است كه حجم عضلات مردها معمولا بيشتر از زن هاست، و بنابراين سريع تر انرژي مي‌سوزانند.

با اين حال دكتر لاوين گفت كه زن‌هايي كه در مراكز كاهش وزن ثبت نام مي كنند اغلب رژيم هاي غذايي مختلف را در طول دوره‌اي طولاني امتحان كرده اند و نسبت به بخت موفقيت خود تا حدودي بدبين هستند.

در مقابل مردها اغلب از چنين سابقه اي در گرفتن رژيم غذايي برخوردار نيستند و براي پيگيري دستورات از خود اشتياق و انگيزه بيشتري نشان مي دهند.

پیشنهادی