از بین بردن لذت کشیدن سیگار

از بین بردن لذت کشیدن سیگار

به گزارش خبرگزاري محلي “آسوسيشن” محققان شركت داروي سازي سيتوس اعلام كردند ‪ ۴۰‬درصد از افرادي كه در اين تحقيق ‪ ۹‬ماهه شركت كرده بودند، سيگار را ترك كردند.

پيش از تزريق اين واكسن همه شركت‌كنندگان در اين تحقيق بين ‪ ۱۰‬تا ‪۴۰‬ نخ سيگار در روز مي‌كشيدند.

پروفسور “ژاكوز كرنوز” از دانشگاه لوزان كه در تهيه اين واكسن ضد نيكوتين شركت داشته است گفت: نتايج فراتر از انتظار ما بوده است.

شركت سيتوس اكنون اين واكسن موسوم به “سيت اواو‪ – ۲‬نيككيوب” را به ثبت رسانده است. اين واكسن آنتي باديهاي در خون تشكيل مي‌دهد كه نيكوتين را از رسيدن به مغز باز مي‌دارد.

هنگامي كه نيكوتين به مغز مي‌رسد، منجر به افزايش سطح ماده شيميايي دوپامين مي‌شود كه سبب ايجاد احساس لذت در فرد مي‌شود اما تزريق واكسن اين فرايند را متوقف مي‌سازد و فرد سيگاري از سيگار كشيدن لذت نمي‌برد.

انتظار است اين واكسن كه يك بار در سال تزريق مي‌شود حداكثر تا سال ‪ ۲۰۱۰‬به بازار عرضه شود.

پیشنهادی