یک سوم از کودکان مسلمان از گرسنگی رنج میبرند

یک سوم از کودکان مسلمان از گرسنگی رنج میبرند

صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل متحد، يونيسف، اعلام كرد ميزان مرگ و مير و سوء تغذيه كودكان مسلمان بيش از كودكان ساير اديان در سراسر جهان است.

به گزارش يونيسف، كشورهاي اسلامي با بالاترين ميزان مرگ و مير نوزادان در سراسر جهان روبرو هستند.
بر اساس اين گزارش، ۶۰ درصد ميزان مرگ كودكان در كشورهاي مسلمان در دوران قبل از يك سالگي رخ مي دهد.
اين گزارش مي افزايد، بيماري و سوء تغذيه مهمترين عوامل مرگ كودكان و نوزادان كشورهاي مسلمان به شمار مي روند.
اين گزارش مي افزايد، سالانه ۳/۴ ميليون كودك مسلمان در سراسر جهان جان خود را از دست مي دهند. بعلاوه، يك سوم كودكان مسلمان نيز با سوء تغذيه مواجه هستند.
اين گزارش حاكي است، يك چهارم از كل دو ميليارد و ۳۰۰ ميليون كودك در جهان به كشورهاي اسلامي تعلق دارند، كه عمدتا در آفريقا، آسيا و خاورميانه زندگي مي كنند.
بر پايه همين گزارش، كودكان كشورهاي مسلمان آفريقايي با بدترين وضعيت بهداشتي و خدماتي مواجه هستند و نرخ مرگ و مير نوزادان در اين كشورها دو برابر نرخ ميانگين جهاني است.

پیشنهادی