ظروف مسی میکروب ها را نابود میکند

ظروف مسی میکروب ها را نابود میکند

تركيبات حاوي مس از رشد ميكروب‌ها جلوگيري مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پژوهشگران مركز تحقيقات ميكروب‌شناسي كاربردي انگليس دريافته‌اند كه دوره رشد باكتري اشرشياكلي كه مسبب بسياري از بيماريهاي رايج است، روي ظروف مسي و برنجي بسيار كوتاهتر از ظروف استيل است.

به گفته اين محققان دوره رشد باكتري Ecoli روي ظروف استيل حدود ۳۴ روز، روي ظروف برنجي ۴ روز و روي ظروف مسي فقط ۴ ساعت است.

با توجه به خاصيت ضد ميكروبي اين فلز پژوهشگران اميدوارند با استفاده از آن در ساخت ظروف آب ميوه، نگراني‌هاي موجود در خصوص آلودگي آب ميوه‌هاي بسته بندي شده برطرف شود.

پیشنهادی