درمان کچلی سر از طریق ژنتیک امکان پذیر است

درمان کچلی سر از طریق ژنتیک امکان پذیر است

دانشمندان معتقدند دستكاري در ژنهاي سلولهاي مو مي‌تواند به درمان طاسي كمك كند.

 در يك مطالعه اصلاح يك جهش ژنتيكي منجر به رويش مجدد مو در موشهاي طاس شد.

جهش در ژن بي‌مويي در انسان و موش فرايند طبيعي رشد مو، ريزش مو، و رشد مجدد مو را مختل مي‌كند. محققان موسسه تحقيقات كندي كرايگر و دانشگاه جانز هاپكينز دريافتند ژن بي‌مويي با جلوگيري از توليد پروتيين ‪ wise‬عمل مي‌كند كه مي‌تواند فرايند رشد مو را متوقف كند.

جهش در ژن بي‌مويي از طريق عدم كنترل تاثير پروتيين ‪ wise‬مي‌تواند باعث طاسي كامل سر شود.

نيمي از مردان تا سن ‪ ۵۰‬سالگي دچار طاسي مي‌شوند. طاسي علل مختلفي دارد كه جهش ژنتيكي يكي از آنها محسوب مي‌شود.

در انسانها و موشهايي كه دچار جهش در ژن بي‌مويي شده‌اند رشد مو در ابتدا طبيعي است، اما وقتي مو مي‌ريزد ديگر نمي‌رويد و به طاسي كامل مي‌انجامد.

محققان در اين مطالعه ژن طبيعي به بدن موشهاي طاس وارد كردند كه به بازگرداندن فرايند رشد مو و رويش موفقيت آميز مو منجر شد.

اين يافته‌ها فرايند رويش مو را براي دانشمندان روشن مي‌كند. با اين حال تحقيقات بيشتري بايد در مورد ديگر علل موثر در رويش مو انجام شود.

پیشنهادی