پروتیینی که در بروز بیماری ام اس و میلیت نقش مهمی دارد

پروتیینی که در بروز بیماری ام اس و میلیت نقش مهمی دارد

دانشمندان دانشگاه جانز هاپكينز در بالتيمور پروتييني را يافته‌اند كه در بروز بيماري ام اس و ميليت عرضي نقش كليدي دارد.

در اين مطالعه كه نتايج آن در نشريه “‪ “clinical investigation‬به چاپ رسيده است مشخص شد ميزان پروتيين “اينترلوكين ‪ “۶‬در مايع نخاعي بيماران مبتلا به ام اس و ميليت عرضي زياد است.

اينترلوكين ‪ ۶‬نوعي پروتيين التهابي است. اين پيام‌رسان شيميايي واسطه ارتباطي بين سلول‌هاي ايمني است. افزايش اين واسطه عصبي در مايع مغزي نخاعي به سلول‌هاي اليگودندروسيت آسيب مي‌رساند.

اين سلول مسئول ساختن ميلين غلاف محافظ سلول‌هاي عصبي است.

اگرچه بيشتر بيماران ميتلا به ميليت عرضي تنها يك حمله را تجربه مي‌كنند، اما ‪ ۱۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد اين بيماران بيماري آنها به سمت بيماري ام اس پيش مي‌رود.

ميليت عرضي به سرعت و ناگهاني آغاز مي‌شود و باعث آسيب‌هاي دايمي مانند ضعف عضلات دست و پا، اختلال عملكرد مثانه و روده ها، درد و فلج مي‌شود.

اين مطالعه اگرچه فقط به بيان يكي از سازوكارهاي مسئول اختلالات غلاف ميلين مانند ام اس مي‌پردازد ولي مي‌تواند راهگشاي درمان‌هاي جديد باشد.

پیشنهادی