نصف مردم کشور ایران اصلا ماهی نمیخورند

نصف مردم کشور ایران اصلا ماهی نمیخورند

۵۳ درصد ايرانيان اصلا ماهي نمي‌خورند
۶۰ درصد مردم كشور از نمك سر سفره استفاده مي‌كنند

معاون غيرواگير مركز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت در گفت‌وگو با «ايسنا»، نتايج آخرين تحقيقات اين وزارتخانه را در غالب نظام مراقبت و عوامل خطر غير واگير كه در ۸۳ بر روي ۸۷ هزار و ۵۰۰ ايراني ۱۵ تا ۶۴ ساله انجام شد، تشريح كرد.

حدود ۴۰ درصد ايراني‌ها كمتر از ۳ بار در هفته ميوه مي‌خورند

دكتر عليرضا دلاوري در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، با اشاره به اين كه با شناسايي اين عوامل خطر امكان سياستگذاري كلان در دانشگا‌ههاي علوم پزشكي و وزارت بهداشت فراهم مي‌شود، اظهار كرد: نتايج حاصله از اين نظام مراقبت حاكي از آن است كه به طور متوسط ۴۲ درصد مردم طي ۷ روز از ميوه استفاده مي‌كنند اين در حاليست كه حدود ۴۰ درصد مردم كمتر از ۳ بار در هفته ميوه مي‌خورند.

۱۰ درصد ايرانيان اصلا سبزي نمي‌خورند

وي افزود: ۳۲ درصد ايرانيان به طور مرتب در طول هفته از سبزيجات استفاده مي‌كنند و ۴۰ درصد مردم فقط يك تا دو بار در هفته سبزي مصرف مي‌كنند و ۱۰ درصد ايرانيان اصلا سبزي نمي‌خورند.

۱۱ درصد مردم كشور فقط ۲ بار در هفته ماهي ميل مي‌كنند

وي با اشاره به اين كه وضعيت در مورد مصرف ماهي بسيار اسفناك‌تر است، ادامه داد: ۵۳ درصد ايرانيان اصلا ماهي نمي‌خورند و ۲۲ درصد مردم فقط يكبار در هفته و ۱۱ درصد از مردم كشور نيز فقط ۲ بار در هفته ماهي مي‌خورند و فقط ۵ درصد مردم ۳ تا ۴ بار در هفته ماهي مصرف مي‌كنند.

معاون غيرواگير مركز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت در ادامه از اهداف اين وزارتخانه را افزايش مصرف شير و لبنيات دانست و ادامه داد: ۶۲ درصد مردم به طور مرتب شير و لبنيات استفاده مي‌كنند و ۲ درصد شير و لبنيات نمي‌خورند.

۶۰ درصد ايراني‌ها از نمك سر سفره استفاده مي‌كنند

دكتر دلاوري در ادامه با بيان اين كه ۴۰ درصد ايرانيان بر روي سفره اصلا از نمك استفاده نمي‌كنند، به ايسنا گفت: البته اين ميزان در مردان و زنان متفاوت است و طبق نتايج تحقيقات مصرف نمك از عوامل خطرزاي بيماريهاي قلبي – عروقي و پرفشاري خون محسوب مي‌شود.

وي ادامه داد: همچنين ۲۵ درصد ايرانيان از هر۴ نفر يك نفر در تمام وعده‌هاي غذايي خود از نمك استفاده مي‌كنند كه اين مسئله با فرهنگ‌سازي و آموزش به راحتي قابل حل است.

در غذاي ۱۵ درصد ايراني‌ها غذاي سرخ كرده وجود دارد

وي ادامه داد: بر اساس نتايج اين تحقيق ۱۰ درصد ايرانيان از غذاي سرخ كرده استفاده نمي‌كنند و اين در حاليست كه ۷۰ درصد ايرانيان در جمعيت مورد بررسي غذاهاي سرخ كرده را در كمتر از يك وعده در روز استفاده مي‌كنند و فقط در ۱۵ درصد حتما در غذاي روزانه غذاي سرخ كرده وجود دارد.

۱۰ درصد افراد بالاي ۱۵ سال ايراني چاق هستند

معاون غيرواگير مركز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت افزود: در اين بررسي متوسط وضعيت شكم زنان و مردان ايراني مورد ارزيابي قرار گرفت و نتايج نشان داده است كه ۵۰ درصد مردم كشور از لحاظ وزني طبيعي هستند كه از اين ميزان ۵۵ درصد مردان و ۴۷ درصد زنان هستند و به طور متوسط ۲۸ درصد مردم جامعه از اضافه وزن رنج مي برند (۲۹ درصد زنان و ۲۷ درصد مردان) و ۱۰ درصد كل جامعه بالاي ۱۵ سال ايراني چاق هستند (۷ درصد مردان و ۱۳ درصد زنان) و ۴ درصد جامعه چاقي مفرط دارند كه توان فيزيكي را از دست داده‌اند.

دكتر دلاوري يادآور شد: ۴۷ درصد جامعه شهري طي يكسال گذشته فشار خون خود را اندازه‌گيري كردند (۵۵ درصد زنان و ۳۸ درصد مردان). اين در حاليست كه در جامعه مردان روستايي ۳۸ درصد و در زنان ۴۷ درصد است كه با توجه به وجود بهورزان در جامعه روستايي ارايه آموزش لازم امكانپذير است.

وي با بيان اين كه در اين بررسي و در جمعيت مورد نظر ۸/۶ درصد مبتلا به پرفشاري خون بودند، به ايسنا گفت: از اين تعداد ۵/۳ درصد بابت بيماري پرفشاري خون دارو مصرف نمي‌كنند (۴۵ درصد از كل جامعه مبتلا).

معاون غيرواگير مركز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت در خصوص چك قند خون طي يكسال گذشته بيان كرد: ۲۵ درصد جمعيت شهري مورد مطالعه در گروه سني ۱۵ تا ۶۴ سال و ۱۵ درصد جمعيت روستايي قند خون خود را طي يكسال گذشته چك كرده‌اند كه به نظر مي‌رسد با برنامه‌هاي ارايه شده اين شاخص‌ها در سالهاي آينده بهتر شود.

دكتر دلاوري در پايان توضيح داد: به درخواست سازمان جهاني بهداشت ۵۰ درصد كشورهاي عضو سازمان جهاني بهداشت بايد تا سال ۲۰۱۰ يكبار اين بررسي را انجام دهند كه به نظر مي‌رسد اين اعداد و ارقام براي سياستگذاري و اطلاع رساني به مردم مؤثر باشد.

پیشنهادی