اعتیاد ۳۰ درصد از مردم آمریکا به داروهای مسکن

اعتیاد ۳۰ درصد از مردم آمریکا به داروهای مسکن

تازه ترين آمارهاي رسمي در آمريكا نشان مي دهند، بيش از ۲۹ درصد از مردم اين كشور به استفاده از داروها و قرصهاي مسكن اعتياد پيدا كرده اند.

مركز ملي بررسي مواد مخدر و داروي آمريكا اعلام كرد استفاده نابجا از داروهاي داروخانه اي به يك اپيدمي در ميان مردم آمريكا تبديل شده است.
بر اساس اين گزارش، ۶ درصد از مردم آمريكا به طور مرتب از داروهاي تجويزي براي مقاصد غير درماني استفاده مي كنند و ۲۹ درصد نيز به استفاده از داروهاي مسكن و مخدر معتاد هستند.
اين گزارش مي افزايد، هم اكنون ۵/۷ ميليون آمريكايي به طور مرتب از داروهاي مسكن و بدون تجويز پزشك استفاده مي كنند.
بر پايه اين گزارش، طي سالهاي اخير فروش بدون نسخه داروهاي مسكن به يك تجارت سودآور و چند ميليون دلاري در جامعه آمريكا شده است.
اين گزارش حاكي است، بسياري از مردم آمريكا استفاده نابجا و بدون تجويز پزشك از داروهاي مسكن را خطرناك نمي دانند.

پیشنهادی