کم کردن وزن در افراد مسن اولین نشانه های بیماری آلزایمر

کم کردن وزن در افراد مسن اولین نشانه های بیماری آلزایمر

مطالعه بيش از ‪ ۸۰۰‬كشيش ، راهبه و تارك دنيا نشان داد كاهش وزن غيرقابل توجيه برابر يك واحد شاخص جرم بدن در سال تا ‪ ۳۵‬درصد خطر ابتلا به آلزايمر را افزايش مي‌دهد.

دانشمندان مركز پزشكي راش در شيكاگو مي‌گويند بيش از ‪ ۲‬كيلوگرم كاهش وزن ساليانه با افزايش خطر ابتلا به آلزايمر همراه است.

اولين نشانه بيماري آلزايمر پيش از بروز علايم ادراكي كاهش وزن بدن است.

در شروع اين مطالعه همه شركت‌كنندگان سالم بودند و هيچ كدام به بيماري زوال مغز يا آلزايمر مبتلا نبودند.

شاخص جرم بدن در جمعيت مورد مطالعه ‪ ۲۷‬بود. شاخص جرم بدن بيشتر از ‪ ۲۵‬نشانه بيش وزني و شاخص جرم بدن بيشتر از ‪ ۳۰‬چاق محسوب مي‌شود.

در اين مطالعه ‪ ۱۸/۴‬درصد از جمعيت مورد مطالعه به آلزايمر مبتلا شدند.

از دست دادن بدون توجيه وزن بدن در افراد مسن اولين نشانه ابتلا به بيماري آلزايمر است كه قبل از بروز علايم ذهني ادراكي بيماري ظاهر مي‌شود.

تشخيص زود هنگام آلزايمر بسيار مهم است. داروهايي در دست آزمايشي وجود دارند كه با تجويز آنها در مراحل اوليه مي‌توان روند بيماري را كند كرد . اگرچه اين داروها هنوز توليد انبوه نشده‌اند.

پیشنهادی