آزمایش اعتیاد در مدارس انگلستان شروع شد

آزمایش اعتیاد در مدارس انگلستان شروع شد

مدارس انگلستان به منظور مقابله با گسترش مصرف مواد مخدر توسط دانش آموزان اقدام به آزمايش اعتياد از آنها خواهند كرد.

به گزارش نشريه ساندرلند تودي، مصرف مواد مخدر در محيط مدارس و كلاسهاي درس توسط دانش آموزان انگليسي طي سالهاي اخير گسترش نگران كننده اي يافته است.
بر اساس اين گزارش، مديران مدارس انگلستان تصميم گرفته اند به منظور جلوگيري از اين روند مخرب، اقدام به انجام آزمايش اعتياد بر روي دانش آموزان نمايند.
اين گزارش مي افزايد، در اين آزمايشها مصرف مواد مخدري همچون كوكائين، آمفتامين، شاهدانه و قرصهاي اكستازي مورد آزمايش قرار خواهند گرفت.
بر اساس آمار منتشر شده، يك پنجم مدارس انگلستان با مصرف مواد مخدر توسط دانش آموزان مواجه هستند.

پیشنهادی