تاثیر مشابه دو داروی خوراکی و تزریقی در درمان سیفلیس

تاثیر مشابه دو داروی خوراکی و تزریقی در درمان سیفلیس

دانشمندان بر اين باورند اثر پنيسيلين تزريقي در درمان سيفليس اوليه با پادزيست (آنتي بيوتيك) خوراكي “آزيترومايسين” برابر است.

‬اين مطالعه در كاهش موارد ابتلا به بيماريهاي منتقله از طريق خون مانند ايدز و كاهش هزينه‌هاي درماني مبتلايان به اين بيماري تاثير چشمگيري دارد.

جايگزين شدن درمان خوراكي به جاي درمان‌هاي تزريقي از ابتلا به بيماري ايدز به دنبال استفاده از سوزن آلوده مي‌كاهد.

در اين مطالعه ‪ ۳۲۸‬بيمار مبتلا به سيفليس كه بيش از دو سوم آنها زن بودند و در حدود نيمي از آنها به بيماري ايدز مبتلا بودند مورد مطالعه قرار گرفتند.

ميزان بهبودي با تزريق پني سيلين يا مصرف قرص “آزيترومايسين” به ترتيب ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۸‬درصد بود. پيگيري بيماران به مدت ‪ ۳‬و ‪ ۶‬ماه نشان داد اثر درماني اين دو روش در درمان‌هاي بلند مدت يكسان است.

مواردي از مقاومت دارويي به آزيترومايسين گزارش شده است. مي‌توان مسئله مقاومت دارويي را به راحتي با كنترل دقيق دوز و استفاده صحيح از دارو حل كرد.

پیشنهادی