روش های جدید برای درمان دردهای قلبی

روش های جدید برای درمان دردهای قلبی

به تازگي روشي براي درمان دردهاي مزمن و مقاوم به درمان قلبي ابداع شده است.

‬تنها با يك تزريق مي‌توان براي مدت سه هفته دردهاي شديد قفسه سينه را تسكين داد.

دردهاي قلبي موسوم به آنژين صدري يكي از شايعترين مشكلات قلبي است.

درد در اين بيماري به دنبال جريان ناكافي خون به عضله قلبي آغاز مي‌شود.

در اين روش نوين با استفاده از بيهوشي موضعي پيام‌هاي عصبي كه قلب ارسال مي‌كند مهار مي‌شود.

براي درمان دردهاي قفسه سينه با منشاء قلبي موسوم به آنژين صدري راههاي متفاوت درماني وجود دارد.

دارو درماني ، آنژيوپلاستي و جراحي سه روش درماني اين دردهاي ناتوان‌كننده محسوب مي‌شوند.

روش جديد به ويژه در بيماراني كاربرد دارد كه به درمان‌هاي دارويي مقاوم هستند و به دليل ابتلا به بيماري‌هاي زمينه‌اي نمي‌توانند تحت عمل جراحي يا آنژيوپلاستي قرار گيرند.

تا امروز اين گروه از بيماران باوجود دردهاي شديد و ناتوان‌كننده بدون درمان رها مي‌شدند.

دكتر “راجر مور” از مركز قلب و قفسه سينه دانشگاه ليورپول مي‌گويد شمار روز افزوني از بيماران قلبي وجود دارند كه نه تنها به دارو درماني پاسخ نمي‌دهند بلكه براي عمل‌هاي قلبي و آنژيوپلاستي نياز مناسب نيستند.

انسداد موقت اعصاب سمپاتيك يا سمپاتكتومي روش درماني مناسبي براي اين دسته از بيماران محسوب مي‌شود.

در اين مطالعه براي درك بهتر فوايد و ضررهاي اين روش درماني نتايج آن در ‪ ۵۹‬بيمار در مدت دو سال بررسي شد.

تزريق مواد بيهوشي موضعي به اعصاب قلبي در مسير خروجشان از قلب صورت مي‌گيرد. در مجموع ‪ ۳۲۷‬تزريق در اين دو سال در اين تعداد از بيماران بررسي شد.

بر اساس انتخاب محل تزريق بي‌حسي موضعي بيماران، دوره بهبودي بيماران بين ‪ ۲/۸‬تا ‪ ۳/۵‬هفته دوام داشت.

عوارض جانبي ناشي از تزريق در ‪ ۳‬درصد از بيماران گزارش شد. اين عوارض بسيار خفيف و بازگشت پذير بود. از اين تعداد تنها يك بيمار در بيمارستان براي يك شب بستري شد.

به اين ترتيب مي‌توان با سمپاتكتومي‌هاي مكرر به عنوان بخشي از برنامه درماني جامع تخفيف ناتواني و درد حاصله از آنژين صدري، به بيماران پرخطر كه نمي‌توانند تحت عمل جراحي قرار گيرند كمك كرد.

پیشنهادی