یک دوز از داروی کلروکین همراه با واکسن سیستم ایمنی بدن را افزایش میدهد

یک دوز از داروی کلروکین همراه با واکسن سیستم ایمنی بدن را افزایش میدهد

يك گروه از محققان ايتاليايي در دانشگاه رم دريافته‌اند كه همراه كردن يك دوز از داروي كلروكين همراه با هر واكسن، ميزان واكنش سيستم ايمني بدن را به طرز موثري افزايش مي‌دهد.

محققان ايتاليايي كه سرپرستي آنان را “وينچنزو بارنابا” بر عهده داشته در نشريه علمي “جورنال او اكسپريمنتال مديسين” گزارش داده‌اند كه از روش جديد مي‌توان به عنوان يك استراتژي كلي جهت ازدياد ميزان تاثير مايه كوبي‌ها استفاده كرد.

داروي كلروكين ‪ chloroquine‬ميزان اسيدي بودن محيطي را ماده اصلي به كار رفته در بسياري واكسنها پس از ورود به سلول با آن مواجه مي‌شوند كاهش مي‌دهد.

اين ماده اصلي كه در بسياري از واكسنها به كار مي‌رود نوعي محلول پاد ژن ويروسي است.

اين ويروس ضعيف شده پس از ورود به سلول با استفاده از ابزارهاي درون خود سلول شروع به تكثير شدن مي‌كند و واكنش سيستم بدن در برابر اين عوامل بيگانه موجب مي‌شود سيستم ايمني خود را براي مقابله با نمونه‌هاي قوي‌تر اين قبيل عناصر بيگانه تقويت كند.

اضافه كردن داروي كلروكين موجب مي‌شود از اسيدي بودن محيط درون سلول كاسته شود و به اين ترتيب ويروس تضعيف شده از شانس بيشتري براي بقا و تكثير خود برخوردار مي‌شود.

اين امر موجب مي‌شود سلولهاي سيستم ايمني بدن از جمله سلولهاي “سي دي ‪ + ۸‬تي ‪ “CD8+T‬به مقدار بيشتري تكثير شوند و به اين ترتيب بر شدت واكنش سيستم ايمني بدن افزوده شود.

 

پیشنهادی