بیماری ایدز روزانه ۸ قربانی میگیرد در اوکراین

بیماری ایدز روزانه ۸ قربانی میگیرد در اوکراین

به گزارش بخش خبرتله کانال تونيس، روزانه هشت تن در اوکراين بر اثر بيماري ايدز جان خود را از دست

مي‌دهند.

اين در حاليست که بر پايه آمارهاي غير رسمي در اوکراين بيش از پانصد هزار نفر به ايدز مبتلا هستند که اين رقم در اروپا جايگاه اول را به خود اختصاص مي‌دهد.

بنا برآمارهاي سازمان جهاني بهداشت، بيشتر مبتلايان به ايدز در مناطق جنوبي و حاشيه درياي سياه در اوکراين زندگي مي‌کنند که اعتياد به مواد مخدر و روابط جنسي پرخطر بيشترين درصد راههاي ابتلا را به خود اختصاص مي‌دهد.

پیشنهادی