تشخیص شدت سرطان خون در کودکان فقط با ۳ ژن

تشخیص شدت سرطان خون در کودکان فقط با ۳ ژن

پزشكان مي‌توانند با غربالگري سه الگوي ژنتيكي معيوب شدت سرطان خون را در كودكان پيش بيني كنند.

پزشكان در يك كنفرانس سرطان در بيرمنگام اعلام كردند با اين شيوه كودكاني كه بدترين پيش‌آگهي بيماري را دارند تحت درمانهاي تهاجمي تر قرار مي‌گيرند.

محققان دانشگاه ساوت‌همپتون ژنهاي مرتبط با شايعترين انواع سرطان خون كودكان لوسمي موسوم به ‪ ALL‬را بررسي كردند.

اين آزمايش كه ساخت آن شش سال به طول انجاميده است آزمايش مهمي محسوب مي‌شود.

حدود ‪ ۴۵۰‬كودك در انگليس به سرطان خون ‪ ALL‬مبتلا هستند. هدف از درمان نابودي سلولهاي سرطاني و امكان فعاليت طبيعي مغز استخوان است.

شيمي درماني سلولهاي سرطاني را در سه چهارم مبتلايان نابود مي‌كند و شدت بيماري را تخفيف مي‌دهد. اما برخي نياز به درمانهاي تهاجمي تر دارند كه مي‌تواند شيمي درماني بيشتر و احتمال پيوند مغز استخوان را دربرگيرد.

تست جديدي كه دكتر آنتوني مورمن و همكارانش تهيه كرده‌اند به پزشكان در تشخيص و درمان ‪ ۲۵‬درصد كودكان مبتلا به اين نوع سرطان خون كه نيازمند درمان تهاجمي‌تر هستند كمك مي‌كند.

در اين آزمايش تركيب ژنها كه پيوستن اتفاقي دي ان آ دو ژن است بررسي مي‌شود.

با بررسي بيش از هزار كودك مبتلا به ‪ ALL‬محققان الگوهاي ژني كه بدترين نتايج را داشت يافتند.

كودكاني كه تركيب ژني ‪ etv6‬با ‪ runx 1‬را دارند كه حدود ‪ ۲۰‬درصد كودكان مبتلا به ‪ ALL‬را تشكيل مي‌دهد درمان آنها نتايج بهتري به همراه دارد.

بدترين نتايج درمان در كساني ديده شد كه چندين نسخه ژن ‪ runx1‬را داشتند. انجام اين سه آزمايش ژنتيكي علاوه بر آزمايشهاي معمولي در مبتلايان به ‪ ALL‬دقت پيش بيني بيماري را بهبود مي‌بخشد.

پیشنهادی