بیماریهای قلبی و خونی باعث نصف از مرگ و میرها در آلمان شد

بیماریهای قلبی و خونی باعث نصف از مرگ و میرها در آلمان شد

بيماري قلب اولين دليل مرگ و مير در آلمان
دفتر اتحاديه آمار ويسبادن اعلام كرد: بيماري هاي قلبي و خوني باعث نيمي از مرگ و ميرها در آلمان در سال ۲۰۰۳ بود.
به نوشته عرب آنلاين ۸۵۳/۹۴۶ نفر سال ۲۰۰۳ به دليل ابتلا به بيماري هاي قلبي و خوني جان خود را از دست دادند.
اغلب اين مرگ و ميرها در نتيجه لخته شدن خون و خلل در خون رساني به قلب صورت گرفت. ميانگين سن ۹۰ درصد بيماران خوني ۶۵ سال بود و سرطان عامل دوم مرگ و ميرها در آلمان به شمار مي رود.

پیشنهادی