کسانی که الکل مصرف میکنند سیگار نیز میکشند نسبت به آنهایی که الکل بدون سیگار مصرف میکنند بیشتر دچار بیماریهای مغزی میشوند

کسانی که الکل مصرف میکنند سیگار نیز میکشند نسبت به آنهایی که الکل بدون سیگار مصرف میکنند بیشتر دچار بیماریهای مغزی میشوند

مطالعات نشان مي دهد افراد الكلي كه سيگار نيز مي كشند نسبت به الكلي هايي كه سيگار نمي كشند بيشتر دچار آسيبهاي مغزي مي گردند.

مركز پزشكي سانفرانسيسكو،: از دست دادن توده مغز در افرادي كه علاوه بر مصرف مشروبات الكلي سيگار نيز مي كشند، نسبت به افرادي كه فقط به مشروبات الكلي معتادند بسيار بيشتر است.
بر اساس اين گزارش، مدتها است كه مشخص شده است معتادان به مشروبات الكلي به مرور زمان با كوچكتر شدن مغز مواجه مي شوند و مغز آنها لاغرتر و چروك تر مي شود.
مطالعات جديد نشان مي دهد استعمال سيگار تاثير مشروبات الكلي بر مغز را تشديد مي كند و موجب كوچكتر شدن مغز خصوصا در بخش جداره خاكستري مي گردد.
برپايه همين گزارش، ۵۰ تا ۹۰ درصد معتادان به مشروبات الكلي، سيگار نيز مي كشند. هرچه قدر استعمال سيگار در ميان معتادان به مشروبات الكلي بيشتر باشد، كوچكتر شدن مغز آنان نيز شديدتر است.
با كوچكتر شدن مغز افراد الكلي، قوه تشخيص آنان نيز كاهش مي يابد؛ هرچه مغز آنان كوچكتر شود قوه تشخيص آنان نيز ضعيف تر مي شود.

پیشنهادی