عمل كاشت ( حلزون گوش) در نوزادان ناشنوا موثر است

عمل كاشت ( حلزون گوش) در نوزادان ناشنوا موثر است

عمل جراحي كاشت حلزون گوش قبل از يك سالگي در نوزاداني كه دچار نقص شنوايي هستند خطري نداشته و به ايجاد توانايي شنيداري مناسب با سن كودك و مهارتهاي گفتاري در او كمك مي كند.

دكتر سوزان والتزمن و دكتر توماس رولاند مي‌گويند گزارشهاي اوليه در مورد كودكاني كه قبل از ‪۱۸‬ ماهگي تحت اين عمل جراحي قرار گرفته‌اند نشان‌دهنده فوايد آن است.

جراحاني كه اين عمل جراحي را در سنين پايين‌تري انجام مي‌دهند به علت ضخامت كمتر جمجمه و پوست سر با مشكلات كمتري روبرو هستند.

محققان دانشكده پزشكي دانشگاه نيويورك براي ارزيابي فوايد و ايمني اين شيوه ‪ ۱۸‬كودك مبتلا به ناشنوايي شديد تا عميق را كه در سن ‪ ۶‬تا ‪۱۱‬ ماهگي تحت عمل كاشت حلزون گوش قرار گرفته بودند بررسي كردند.

بجز يك مورد اين جراحي عوارض جانبي به همراه نداشت.

چند ماه بعد از عمل بهبود چشمگيري در وضع شنوايي اين كودكان مشاهده شد و با گذشت زمان بهبود بيشتري حاصل شد.

پنج كودك در آزمونهاي گفتار سنجي بالاترين نمرات را بدست آوردند.

گزارشهاي اوليه درمانگران و آموزگاران نشان مي‌دهد تمامي اين كودكان مهارتهاي گفتاري و زباني را با صداي طبيعي بدست آورده‌اند.

عمل كاشت حلزون بدون هيچ خطري در نوزادان زير ‪ ۱۲‬ماه قابل انجام است و امكان ايجاد محرك شنوايي را بطور موثر و زودهنگام براي نوزادان فراهم مي‌آورد و نسبت به روشهاي متعارف فوايد كاربردي بيشتري دارد.

پیشنهادی