نارسایی کلیه بعد از جراحی قلب خطر مرگ را بالا میبرد

نارسایی کلیه بعد از جراحی قلب خطر مرگ را بالا میبرد

اختلال عملكرد كليه در بخش مراقبت‌هاي ويژه بعد از عمل جراحي قلب كه با گردش خون برون پيكري انجام مي‌شود باافزايش مرگ و مير بيمارستاني همراه است.

در يك تحقيق كه توسط گروهي از محققين انجام شد و نتايج آن در چهارمين كنگره بين‌المللي مراقبت‌هاي ويژه پزشكي ارايه شد ميزان شيوه اختلالات كليوي بيمارستان قلب شهيد رجايي تهران مورد بررسي قرار گرفت.

در بيمارستان مورد مطالعه در ‪ ۳۶۲۹‬بيمار بزرگسال كه با استفاده از گردش خون برون پيكري تحت عمل جراحي قلب قرار گرفته بودند ميزان اختلال عملكرد كليه به صورت افزايش حداقل ‪ ۱۵‬درصد كراتينين سرم در ‪ ۴۳۵‬بيمار اتفاق افتاد.

از اين تعداد ‪ ۷‬مورد به دياليز صفاقي منتهي شد و در ‪ ۲‬بيمار سير پيشرونده نارسايي كليوي ادامه يافت و عوارض ديگر از جمله وابستگي به دستگاه تهويه،عفونت و ‪ Ml‬براي آنها ايجاد شد كه به مرگ بيمار منجر شده بود.

بر اساس نتايج اين تحقيق ميزان تحت تاثير قرار گرفتن عملكرد كليه در جراحي‌هاي قلبي كه از گردش خون برون پيكري استفاده مي‌شود ،نسبتا بالا است.

در صورتي كه عارضه با عوارض ديگري همچون ديس ريتمي،خونريزي و عفونت اضافه شود شدت نارسايي كليه افزايش مي‌يابد.

همچنين بر پايه نتايج اين تحقيق،نارسايي كليوي ايجاد شده مي‌تواند در پيش آگهي بيمار و مرگ و مير بيمارستاني موثر باشد و يا اينكه اقامت در بيمارستان را طولاني تر مي‌كند.

عملكرد كليه در جراحي قلب و گردش خون برون پيكري آسيب مي‌بيند اين آسيب علي رغم به كارگيري ديوتيك‌ها و حفظ فشار خون متوسط شرياني مناسب اتفاق مي‌افتد.

با اين حال بايد تلاش شود عملكرد كليه پس از عمل جراحي قلب و استفاده از گردش خون برون پيكري حفظ شود تا از طولاني شدن زمان بستري بيمار در بيمارستان و مرگ و مير پيشگيري به عمل آيد.

عواملي همچون مدت و فشار خون متوسط شرياني، هنگام گردش خون برون پيكري ميزان برون ده ادراري و بيماري‌هاي همراه ،از عوامل موثر در نارسايي كليه بعد از عمل جراحي قلب هستند.

اين تحقيق توسط دكتر “غلامعلي ملاصادقي” ،دكتر “ناهيد عقدايي”، دكتر “فروزان يزدانيان” ، دكتر “زهرا فريطوس”، دكتر “علي صادقي” و دكتر”تورج بابايي” انجام و در چهارمين كنگره بين‌المللي مراقبت‌هاي ويژه پزشكي ارايه شد.

چهارمين كنگره بين‌المللي مراقبت‌هاي ويژه پزشكي از ششم تا هشتم مهرماه سال جاري در سالن همايش‌هاي رازي تهران برگزار شد.

پیشنهادی