کسانی که متاهل تحصیلکرده هستند بیشتر عربستان دچار مشکل زناشویی میشوند

تحریک-همسر

کسانی که متاهل تحصیلکرده هستند بیشتر عربستان دچار مشکل زناشویی میشوند

بررسي دانشگاه ام القراي عربستان نشان مي دهد زن و شوهرهايي كه تحصيلات بالاتري دارند، بيشتر دچار مشكلات زناشويي مي شوند و ميزان طلاق در آنها بيشتر است.

بررسي هاي محققان دانشگاه ام القرا در عربستان نشان مي دهد كه در اين كشور ميزان طلاق در ميان زوجهاي تحصيل كرده بالاتر از زوجهاي با سطح سواد پايين است.
بر اساس اين گزارش، محققان دانشگاه ام القرا معتقدند اين امر در ذهن مردان عربستاني ملكه شده است كه زنانشان نبايد از آنها موفق تر باشند، بنابراين زناني كه در امر تحصيل و اشتغال براي خود موقعيتي كسب مي كنند بيشتر با مشكلات زناشويي مواجه مي شوند.
اين بررسي همچنين نشان مي دهد زوجهاي تحصيل كرده عربستاني كمتر از ديگران بچه دار مي شوند.
اين گزارش همچنين به گسترش چند همسري در ميان مردان عربستاني اشاره مي كند و آن را نتيجه ديد صرفا جنسي مردان اين كشور به زن مي داند.

 

پیشنهادی