مردان بیشتر از زنان در مورد قد خود دروغ میگویند

مردان بیشتر از زنان در مورد قد خود دروغ میگویند

مطالعه بر روي زنان و مردان انگليسي نشان مي دهند همان طور كه زنان تمايل دارند سن خود را كمتر از واقع بيان كنند، مردان نيز دوست دارند خود را بلند قدتر از آن چه كه هستند، نشان دهند.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اينترنتي آرشيو بيمارهاي اطفال بريتانيا، با وجود مشخص نبودن دليل اصلي مبالغه بيشتر مردان در مقايسه با زنان در بيان ميزان قد خود، از سوي محققان كاملا اثبات شده است كه مردان بيش از زنان درمورد اندازه قد خود دروغ مي گويند.
مطالعات اخير محققان نشان مي دهد كه مردان بيش از زنان در مورد اندازه قد خود مبالغه مي كنند.
بر اساس اين گزارش، مطالعات بر روي زنان و مردان انگليسي نشان مي دهد در حالي كه فقط ۱۳درصد زنان در باره قد خود دروغ مي گويند اين رقم براي مردان تقريبا دو برابر بيشتر و در حدود ۲۷ درصد است.
محققان مي گويند علت بيان نادرست ميزان قد از سوي مردان كاملا مشخص نشده است ولي شايد علت آن اين باشد كه مردها قد بلند را يك حسن مي دانند و سعي مي كنند اين گونه اعتماد به نفس خود را افزايش دهند.

پیشنهادی