مصرف مرتب سیگار موجب کاهش هوش انسان میشود

مصرف مرتب سیگار موجب کاهش هوش انسان میشود

صرف مداوم و چندين ساله سيگار موجب كاهش هوش و ذكاوت انسان مي شود.

در حالي كه افراد سيگاري معتقدند كشيدن سيگار قدرت تمركز و هوشياري آنها را افزايش مي دهد، اما مطالعات اخير واقعيت را به گونه ديگري نشان مي دهد.
بر اساس مطالعات ۱۵ ساله دانشمندان دانشگاه ميشيگان، استعمال سيگار به مدت چندين سال متوالي موجب كاهش قواي ذهن، هوش و ذكاوت انسان مي شود.
مطالعات قبلي نيز نشان مي داد كه مصرف طولاني مدت مشروبات الكلي موجب كاهش هوش انسان مي شود.
به گفته محققان، تاثير نامطلوب سيگار بر ذهن انسان بيشتر به صورت كاهش هوش، حافظه و توانايي حل مساله رخ مي دهد.
محققان مي گويند، علت اين تاثير سيگار بر مغز را هنوز كشف نكرده اند، اما احتمالا سيگار از طريق تاثير بر هورمونهاي عصبي و شيميايي و آسيب رساندن به بافتهاي خوني مغز موجب كاهش توانايي مغز انسان مي شود.

پیشنهادی