گوش کردن نوای قرآن برای آرامش روحی مفید است

گوش کردن نوای قرآن برای آرامش روحی مفید است

بر اساس پژوهش جديد محققان، شنيدن صداي قرآني كه به صورت ترتيل خوانده ‌شود تغييراتي را در روان انسان ايجاد مي‌كند كه اضطراب دروني را از بين مي‌برد.

 بر اساس پژوهش جديد جمعي از محققان كه بر روي مجموعه‌اي از داوطلبان در آمريكا انجام و در مجله آمريكايي «قلب» منتشر شد، گوش فرادادن به صداي قرآني كه با ترتيل خوانده شده است تغييرات فيزيولوژيك غير ارادي در دستگاه عصبي ايجاد مي‌كند كه موجب ازميان رفتن حالت‌هاي روحي نامتعادل همانند اضطراب مي‌شود.
در اين آزمايش كه به كمك دستگاههاي الكترونيكي كنترل كننده مغز انجام شد، فركانس موجهاي مغزي در هنگام گوش فرادادن به ترتيل قرآن از ۱۲-۱۳ موج در ثانيه كه مربوط به حالت هوشياري است به ۸-۱۰ موج در ثانيه كه مربوط به حالت آرامش عميق روحي است كاهش يافت.
به گفته اين محققان افرادي كه با زبان عربي نيز آشنايي ندارند، آرامش و شادي دروني را هنگام گوش فرا دادن به قرآن احساس مي كنند.

پیشنهادی