آلاينده‌ها زيست محيطي (قدرت باروری) مردان را كاهش مي دهند

آلاينده‌ها زيست محيطي (قدرت باروری) مردان را كاهش مي دهند

محققان مي‌گويند آلاينده‌هاي محيط زيست به اسپرم آسيب رسانده و قدرت باروري مردان راكاهش مي دهد.

‬دانشمندان اروپايي دريافتند افزايش ميزان نوعي آلاينده به نام پلي كلرينيت باي فنيل (‪، (PCB‬دسته‌اي از مواد شيميايي مصنوعي منسوخ شده با بالغ بر ‪ ۲۰۰‬فراورده فرعي ، عامل آسيب به دي ان آ اسپرم است.

هرچه ميزان اين آلاينده در خون بيشتر باشد درصد آسيب دي ان آ اسپرم بيشتر است.

حتي تا ‪ ۶۰‬درصد آسيب در كروماتين اسپرم در مرداني كه در معرض اين آلاينده هستند گزارش شده است.

اين ماده تركيب مصنوعي منسوخ شده‌اي است كه در گذشته در ساخت لغزنده سازها و سردكننده ها در بسياري از دستگاه‌ها استفاده مي‌شد.

از سال ‪ ۱۹۷۷‬مصرف اين ماده به دليل عوارض آن ممنوع شد. اگرچه مصرف اين ماده سال هاست در بسياري از كشورها ممنوع شده است ولي هنوز مي‌توان اين ماده را در آب ، خاك و هوا يافت. با خوردن غذاي آلوده به اين آلاينده مانند ماهي‌هاي آب‌هاي آلوده به اين آلاينده و استنشاق هواي آلوده اطراف دستگاه‌هاي الكتريكي قديمي مانند تلويزيون‌ها و يخچال فريزرها ميزان اين ماده در خون افزايش پيدا مي‌كند.

اين ماده بر باروري مردان تاثير سوء دارد. هرچه درصد اسپرم‌هاي آسيب ديده بيشتر شود قابليت باروري در مردان كاهش بيشتري نشان مي‌دهد.

با وجود اين هنوز نمي‌توان گفت كه آسيب‌هاي ژنتيكي ناشي از اين ماده به اسپرم باعث عقيمي مي‌شود.

در اين مطالعه كه نتايج آن در نشريه “‪ “human reproduction‬به چاپ رسيده است محققان به بررسي تاثير دو آلاينده موسوم به “‪ “DDE‬و “‪ “PCB‬بر اسپرم بيش از ‪ ۷۰۰‬مرد بالغ پرداختند.

ميزان اين دو آلاينده در خون اندازه‌گيري شد. از كليه شركت‌كنندگان نمونه اسپرم براي بررسي آسيب‌هاي دي ان آ گرفته شد.

در مردان اروپايي ميزان آسيب‌هاي مشاهده شده در دي ان آ اسپرم با مقدار ماده “‪ “PCB‬در خون نسبت مستقيم داشت.

اسپرم مردان اسكيمو به اين دو آلاينده مقاوم است. به نظر مي‌رسد زمينه ژنتيكي و الگوي زندگي در حفظ اسپرم از آسيب‌هاي شيميايي محيطي نقش اساسي داشته باشد. بالا بودن ميزان سلنيوم مواد غذايي مي‌تواند اسپرم را از آسيب‌هاي شيميايي آلاينده‌هاي محيطي حفظ كند. مكمل‌هاي سلنيوم حركت و سلامت اسپرم‌ها را بهبود مي‌بخشد. ميزان سلنيوم و چربي‌هاي اشباع نشده در رژيم غذايي اسكيموها ‪ ۱۰‬برابر ساير مردم است.

بر اساس نتايج اين مطالعه آسيب كروماتيني در ‪ ۱۰‬درصد اسپرم‌ها به دليل وجود اين ماده در خون تاثيري بر قدرت باروري ندارد.

اگر ‪ ۲۰‬درصد از اسپرم‌ها آسيب بينند باروري كاهش مي‌يابد. مرداني كه ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد اسپرم‌هايشان آسيب ديده بود عقيم شدند.

پیشنهادی