آدمها اولین خاطرات خود را از یاد میبرند

آدمها اولین خاطرات خود را از یاد میبرند

اولين مطالعه در زمينه بررسي فراموشي در كودكي نشان مي‌دهد زماني كه كودك به سن ‪ ۱۰‬سالگي مي‌رسد خاطرات مربوط به زمان قبل از شروع مدرسه آنها به تدريج محو مي‌شود.

‬زياد سخن گفتن راجع به تجربيات در تثبيت حافظه نقش دارد. ولي نمي‌توان توضيح داد چگونه بعضي اتفاقاتي را كه انسانها به خاطر مي‌آورند و راجع به آن حرف مي‌زنند از ياد مي‌برند.

والدين در تثبيت حافظه كودكان نقش دارند.

بسياري از والدين راجع به تجربيات خاص خود با كودكان صحبت مي‌كنند.

اين تقويت زباني حافظه به تثبيت حافظه در كودكان كمك مي‌كند. در اين مطالعه ‪ ۱۳۶‬كودك ‪ ۶‬تا ‪ ۹‬ساله بررسي شدند. اين كودكان اتفاقاتي را كه قبل از چهار سالگي رخ داده بود فراموش كردند. كودكان ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ساله به راحتي مي‌توانند حوادث مربوط به ‪ ۲‬سالگي خود را بخاطر بياورند. در حالي كه با گذشت زمان كودكان ‪ ۱۰‬ساله نمي‌توانند خاطرات اوليه خود را به خاطر آورند.

دانشمندان دليل اين فراموشي را نمي‌دانند. حافظه در مغز ذخيره شده است و زبان وسيله دستيابي به اين حافظه است ولي اينكه چرا شخص خاطرات خود را به ياد نمي‌آورد روشن نيست. هرچند به نظر مي‌رسد حافظه يك كودك ‪ ۱۰‬ساله در يادآوري خاطرات پيش از دبستان خود با يك انسان بالغ تفاوت داشته باشد ولي اين گونه نيست.

پیشنهادی