تشخیص دقیق سرطان سینه با یک روش جدید

تشخیص دقیق سرطان سینه با یک روش جدید

سامانه تشخيص رايانه‌اي نه تنها به متخصصان پرتوشناسي در تشخيص دقيق‌تر كمك مي‌كند بلكه مي‌تواند كوچكترين توده‌هاي سرطاني را در مراحل اوليه در سينه زنان جوان تشخيص دهد.

‬استفاده از اين روش نوين تصويربرداري به همراه روش‌هاي قديمي غربالگري سرطان سينه تا ‪ ۱۶۴‬درصد تشخيص تودهاي كوچك را بهبود مي‌بخشد. با اين روش مي‌توان توده‌هاي يك سانتي يا كوچكتر را در زنان تشخيص داد.

به علاوه اين روش تشخيصي در زنان جوان قابل استفاده است. به عبارتي سن تشخيص تا ‪ ۵‬سال كمتر مي‌شود.

دكتر “تومي‌اي كوپلز” از بيمارستان ريچارد مموكيال در كلمبيا در مدت سه سال نزديك به ‪ ۲۸‬هزار غربالگري سرطان سينه را انجام داد. از اين تعداد ‪ ۱۹‬هزار غربالگري با استفاده از سامانه ماموگرافي به كمك رايانه انجام شد. درصد تشخيص سرطان سينه با اين روش جديد تا ‪ ۱۱۶‬درصد و تشخيص توده‌هاي سرطاني كوچكتر از يك سانتي متر تا ‪ ۱۶۴‬درصد بيشتر شد.

علاوه بر سرطان‌هاي كوچك ، تشخيص سرطان‌هاي مهاجم ‪ ۱۱۶‬درصد و سرطان در مرحله اول ‪ ۷۲‬درصد افزايش داشت.

توده‌هاي سرطاني تهاجمي چنانچه در مراحل اول تشخيص داده نشود به ويژه در زنان جوان كشنده است. با اين روش مي‌توان حتي زنان جوان را با توده‌هاي سفت تر و متراكم تر پستاني به راحتي ماموگرافي كرد. در اين زنان سرطان هم سريعتر رشد مي‌كند و هم تشخيص آن در بافت‌هاي متراكم سينه سخت‌تر است.

پیشنهادی