ارتباط یک هورمون بین روده کوچک و کبد در کنترل ترشح صفرا

ارتباط یک هورمون بین روده کوچک و کبد در کنترل ترشح صفرا

دانشمندان دانشگاه دالاس دريافتند ارتباط هورموني بين روده كوچك و كبد ، در كنترل ترشح صفرا نقش كليدي دارد.

‬با اين كشف مي‌توان بيماري‌هاي كبدي را درمان كرد. دانشمندان دانشگاه تگزاس مي‌گويند اين كشف مي‌تواند به پيشگيري از آسيب‌هاي كبدي ، سيروز صفراوي ، هپاتيت ويروسي، بيماري كبد الكلي و كبد چرب ناشي از حاملگي كمك كند.

كبد صفرا مي‌سازد. سپس اسيد صفراوي به كيسه صفرا فرستاده مي‌شود. صفرا به هضم غذاهاي چرب و ويتامين‌هاي محلول در چربي در روده كوچك كمك مي‌كند.

در كيسه صفرا، صفرا تا هضم غذا ذخيره مي‌شود. ورود غذا به روده كوچك كيسه صفرا را تحريك مي‌كند. انقباض كيسه صفرا موجب مي‌شود صفرا به درون روده كوچك بريزد. بعد از هضم غذا صفرا دوباره به داخل جريان خون جذب شده و به كبد باز مي‌گردد.

دانشمندان سازوكارهاي مهاري كبد در پيشگيري از توليد اسيد صفراوي زياد را كشف كرده‌اند. در اين تحقيق پروتييني در موشها به نام فاكتور رشد فيبروبلاست ‪ ۱۵‬كشف شد كه در روده كوچك ساخته مي‌شود.

اين پروتيين در توليد اسيد صفراوي در كبد نقش تعيين‌كننده دارد. به اين ترتيب مي‌توان درمان‌هاي جديدي براي بيماريهاي كبدي ناشي از توليد كنترل نشده صفرا در كبد طراحي كرد.

پیشنهادی