سرطان سینه برای افراد سیگاری

سرطان سینه برای افراد سیگاری

مصرف دراز مدت سيگار خطر ابتلا به سرطان سينه را افزايش مي‌دهد.

مصرف سيگار در زنان مسن و يائسه تا ‪ ۴۰‬در صد خطر ابتلا به سرطان سينه را افزايش مي‌دهد.

دكتر كريستوفر لي از مركز تحقيقات سرطان هاچينسون در سياتل مي‌گويد سيگار كشيدن به طور متوسط احتمال ابتلا به اين نوع سرطان را افزايش مي‌دهد.

اگر چه اين ارتباط به شدت تاثير سيگار در سرطان ريه و بيماري‌هاي قلبي نيست ولي سرطان سينه يكي ديگر از بيماريهايي است كه به فهرست بيماريهاي ناشي از سيگار اضافه مي‌شود.

در اين مطالعه تاثير ميزان مصرف سيگار در زنان ‪ ۶۵‬تا ‪ ۷۹‬ساله در بروز سرطان سينه تهاجمي بررسي شد. خطر ابتلا به سرطان سينه در كساني كه هميشه سيگار مي‌كشند ‪ ۳۰‬در صد افزايش مي‌يابد.

سابقه استعمال دخانيات هم احتمال ابتلا به سرطان سينه را افزايش مي‌دهد. سابقه بيش از ‪ ۴۰‬سال استعمال دخانيات خطر ابتلا به سرطان سينه را ‪ ۱/۴‬برابر افزايش مي‌دهد.

هر چه سن شروع مصرف سيگار كمتر باشد خطر ابتلا به سرطان سينه بيشتر است. ارتباط سيگار با سرطان سينه به نوع گيرنده‌هاي هورموني سطح توده هم بستگي دارد. توده‌هاي سرطاني با گيرنده استروژن مثبت و پروژسترون منفي بيشتر از ساير توده‌هاي سرطاني نسبت به سيگار حساس هستند. سيگار بطور متوسط خطر ابتلا به سرطان سينه را افزايش مي‌دهد. اين خطر در زنان مسن و يائسه ‪ ۶۵‬تا ‪ ۷۹‬ساله بيشتر است.

پیشنهادی