ساليانه بيش از ۲۱۶ هزار تن به سرطان (لوزالمعده) مبتلا مي‌شوند

ساليانه بيش از ۲۱۶ هزار تن به سرطان (لوزالمعده) مبتلا مي‌شوند

غربالگري به كاهش مرگ و مير ناشي از سرطان لوزالمعده كمك مي‌كند

دانشمندان انگليسي مي‌گويند مي‌توان با غربالگري كساني را كه در معرض خطر ابتلا به سرطان كشنده لوزالمعده هستند شناسايي كرد.

به گزارش پايگاه اينترنتي ‪ ، Medlineplus.com‬ساليانه بيش از ‪۲۱۶‬ هزار تن به سرطان لوزالمعده مبتلا مي‌شوند. اين سرطان هميشه در مراحل پيشرفته تشخيص داده مي‌شود. تنها ‪ ۲‬درصد از بيماران مبتلا به اين سرطان بسيار بدخيم آن هم فقط تا ‪ ۵‬سال از زمان تشخيص اوليه زنده مي‌مانند.

دانشمندان دانشگاه ليورپول در انگلستان بر اين باورند با غربالگري كساني كه بيشتر در معرض ابتلا به اين بيماري هستند و تشخيص زود هنگام آن مي توان جان بيماران بيشتري را با جراحي از مرگ نجات داد.

سرطان لوزالمعده نه تنها بسيار صعب العلاج است بلكه شانس زنده ماندن به دنبال ابتلا به اين نوع سرطان از همه انواع سرطان كمتر است. بنابراين هر گونه پيشرفت در زمينه تشخيص و درمان اين سرطان حائز اهميت است.

غربالگري در افراد مستعد قدم اساسي براي كاهش مرگ و مير و بهبود بقاي كلي به دنبال ابتلا به اين بيماري محسوب مي‌شود.

بر اساس نتايج اين مطالعه كه در كنفرانس ملي انستيتو تحقيقات سرطان در بيرمنگهام در انگلستان مطرح شد سنجش افرادي كه زمينه‌هاي ژنتيكي مثبتي براي ابتلا به اين بيماري دارند يا بررسي تغييرات پيش سرطاني در لوزالمعده مي‌تواند به تشخيص زودهنگام بيماران در مراحل اوليه بيماري كمك كند. با غربالگري افرادي كه براي ابتلا به اين سرطان از گروههاي پر خطر محسوب مي‌شوند مانند كساني كه زمينه خانوادگي و زمينه‌هاي ژنتيكي مساعدي دارند پيش آگهي بيماري بهبود مي‌يابد.

بر اساس تحقيقات سازمان بين‌المللي تحقيقات سرطان در ليون فرانسه در ‪ ۱۰‬درصد از مبتلايان به اين سرطان جهش ژنتيكي تشخيص داده شده است.

ژن‌هاي موسوم به ‪ KRAS‬و ‪ P53‬دو ژن شايع مستعدكننده ابتلا به سرطان لوزالمعده محسوب مي‌شوند.

ابتلا سه نفر از بستگان نسبي خوني به اين سرطان احتمال ابتلا به سرطان را در بقيه بستگان خوني آنها افزايش مي‌دهد.

پیشنهادی